Avkom

Jeg skal prøve å oppdatere denne siden med både kommende avkom og avkom født hos meg i tiden jeg har drevet med på med chinchilla. Det vil ta sin tid da det er født mange kull hos meg gjennom årenes løp men det er jo så verd det! Jeg har ennå ikke pr. dags dato noen avls par så fremtidige kull vil nok også la vente på seg.